Hoạt động Điểm danh hằng ngày

Hoạt động điểm danh hằng ngày giúp các nhân sỹ chăm Online nhận được những phần thưởng vô cùng giá trị của máy chủ võ lâm

Thưởng phạt người chơi

Nhân sỹ nào điểm danh liên tục không bị giáng đoạn ngày nào sẽ nhận được những phần thưởng giá trị hơn, phần thưởng của ngày tiếp theo sẽ giá trị hơn bội lần phần thưởng ngày trước đó và số lượng phần thưởng nhiều hơn theo cấp số nhân 

Các nhân sỹ điểm danh liên tục đến hạn các mốc 10, 20, 30, 40, 50, 60,... sẽ nhận được những phần thưởng giá trị vô cùng

NPC phụ trách hoạt động

NPC Lễ quan tại thất đại thành thị và 8 tân thủ thôn có nhiệm vụ điểm danh cho từng người chơi, quý nhân sỹ cần đến gặp Lễ quan để tiến hành điểm danh 
Mỗi ngày quý nhân sỹ chỉ có thể điểm danh 1 lần duy nhất, điểm danh thành công sẽ có thông báo trên kênh chát và vật phẩm tự động thêm vào hành trang người chơi

Sau khi chọn điểm danh hằng ngày sẽ có thông báo trên kênh chát và vật phẩm trong hành trang

Tại đây quý nhân sỹ có thể xem trước phần thưởng cho lần điểm danh kế tiếp và tổng lượt điểm danh của mình