Nhận thưởng theo mốc đằng cấp nhân vật.

Để nhận được phần thưởng yêu cần các nhân sỹ phải đạt đến đúng mốc đẳng cấp quy định mới có thể nhận thưởng
Phần thưởng vô cùng phong phú và giá trị, bao gồm trang bị, vật phẩm và ngựa,...

NPC Liên quan phụ trách trao thưởng

Quý nhân sỹ có thể đến gặp Tân thủ quan tại 8 tân thủ thôn để tiến hành nhận thưởng, mỗi mốc đẳng cấp, người chơi chỉ có thể nhận một lần duy nhất

Các mốc đẳng cấp có thể nhận thưởng

Để nhận được phần thưởng quý nhân sỹ phải đạt đến các cấp độ: 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120

Quý nhân sỹ có thể nhận theo đẳng cấp mình đã đạt được.