Trong vòng 60 phút bảo vệ thành công và đưa xe tiêu đến đích thì mới hoàn thành nhiệm vụ, có thể đối thoại với NPC Tế Tửu để nhận thưởng. Tính năng Vận Tiêu Bang Hội chỉ diễn ra vào  20h30 đến 23h00 Mỗi ngày chỉ 1 chuyến tiêu duy nhất. Tuy nhiên, nhớ đề phòng tối đa đối tượng chuyên Cướp Tiêu để có thể hưởng trọn vẹn những phần thưởng đặc biệt.

 • Yêu cầu nhận nhiệm vụ áp tiêu:
  • Bang chủ người nhận tiêu.
  • Đạt cấp 120 trở lên 
  • Phí nhận tiêu 10 tiền đồng.
  •  
 • Sau khi nhận nhiệm vụ, bắt đầu đếm ngược 60 phút thời gian áp tiêu.

 

NPC Có liên quan :

NPC  Vị trí: Chiến long động (212/197)
NPC 

Vị trí: Chiến long động (177/197)

 

NPC   Tiêu Xa: Vòng sáng tăng sinh khí + Khàng 

 

Phần thưởng cướp tiêu :

 • Vật phẩm rơi vào rương người Cướp được xe tiêu :
  - Tẩy tủy kinh 1 
  - Võ lâm mật tịch 1 
  - Mảnh HKMP random ( trang bị + vũ khí ) 5
   
 • Vật phẩm rơi xuống đất ( ai cũng có thể nhặt ) :
  - Bảo rương Đồ xanh 10 
  - Triệu hoán phù 30
  - Mảnh HKMP random ( trang bị + vũ khí ) 10

   

Phần thưởng áp tiêu thành công cho bang chủ :


- Bảo rương Đồ xanh 10 
- Triệu hoán phù 30
- Mảnh HKMP random ( trang bị + vũ khí ) 10
- Võ lâm mật tịch 1 
- Tẩy tủy kinh 1 


Kính bút chúc quý nhân sỹ Áp tiêu thành công đề phòng cướp cạn :))))))))